کاش غصه تموم میشد...

wellcome

تو اگر در طپش ابر خدا را دیدی.
همتی کن وبگو
ماهی ها.حوضشان بی آب است...

+نوشته شده در یک شنبه 11 تير 1391برچسب:,ساعت12:3توسط sogand | |

به هيچ روزى پس ات نميدهم،
به هيچ ساعتى،
به هيچ دقيقه اى،
به هيچ هيچى،
سخت چسبيده ام تمامت را...

+نوشته شده در یک شنبه 11 تير 1391برچسب:,ساعت12:1توسط sogand | |

کابوس میدیدم
از خواب پریدم که به بودن تو پناه ببرم.
افسوس...
یادم رفته بودکه ازنبودنت به خواب پناه برده بودم

+نوشته شده در یک شنبه 11 تير 1391برچسب:,ساعت9:58توسط sogand | |